شش اصل در طب ایرانی که با رعایت آن می توان سلامتی و تندرستی خود را حفظ کرد:
١- آب و هوای سالم
٢- تغذیه سالم همراه با آداب تغذیه
٣- رعایت زمان خواب و بیداری
۴- دفع مواد زائد از بدن بعد از هر وعده اصلی
۵- داشتن تحرک و ورزش
۶- توجه به حالات و مسائل روحی
: نویسنده : اقاى دکتر عباداله سالک مقدم متخصص طب سنتى
ادامه دارد..